Waterbehandeling

Waterbehandeling zwembadJe hebt onlangs een zwembad aangeschaft. Het opzetten is vaak zo gebeurd, net zoals het vullen met water. Dit water is echter niet lang meer geschikt als zwemwater, mede door invloeden van huidvet, talg, zweet en ander organisch materiaal. Je zwemwater kan sneller in zuurgraad en chloorgehalte fluctueren dan je denkt. Maar het probleem is gelukkig gemakkelijk te verhelpen door het water te testen en te corrigeren met waterbehandelingsproducten.

De basis voor een goede waterbehandeling bestaat uit twee gedeelten:

1. fysische waterbehandeling,
oftewel de circulatie en de filtratie
2. chemische waterbehandeling,
oftewel de toevoeging van waterbehandelingsproducten.

De fysische en de chemische waterbehandeling vullen elkaar aan en zijn voor een goede waterbehandeling even belangrijk.

Circulatie en filtratie alleen zijn niet voldoende om het water helder en kiemvrij te houden. Daarvoor is de chemische waterbehandeling noodzakelijk. Bacteriën, schimmels en virussen worden door een desinfectiemiddel afgedood. Algengroei wordt door een algicide of een oxidatiemiddel verhinderd. Kleine zwevende delen worden door een vlokmiddel uit het water verwijderd.

Iedere zwembadbezitter moet zijn water chemisch onderhouden om in hygiënisch water te kunnen zwemmen.

1. Fysische waterbehandeling

Bij een goede watercirculatie in het zwembad worden de meeste grotere vuildeeltjes door het filter verwijderd. Om een goede vuilverwijdering te krijgen moet het water minimaal 4 tot 8 uur per dag gefilterd worden. Een langere filtertijd of continue filtratie is beter.

2. Chemische waterbehandeling

De chemische waterbehandeling bestaat uit de onderstaande twee stappen a en b:

a. Het instellen van de pH-waarde ( zuurtegraad)

Een pH-waarde tussen 7,2 en 7,6 is voor zwembadwater optimaal. Je hebt dan de juistepH tester balans tussen aangenaam water voor de zwemmer, niet agressief water voor zwembadmaterialen en een goede werking van het chloor. De pH waarde van het water kan onder andere veranderen door regenwater, het toevoegen van leidingwater, toevoeging van bepaalde chemicaliën en verontreiniging die in het zwembad komen. Met een zogenaamde tester wordt de pH-waarde eenvoudig bepaald.

pH waarden tussen 7,2 en 7,6:

 • * goede werking van het chloor
 • * geen aantasting van kalkhoudende materialen en metalen
 • * water aangenaam voor de zwemmer
 • * geen toevoeging van pH-correctiemiddel nodig

pH waarden boven 7,6:

 • * irritatie van huid en ogenpH Min
 • * verhoogde kans op kalkneerslag
 • * afname van de desinfecterende werking van het chloor
 • * bij gebruik van een vlokmiddel: slechtere vlokvorming
 • * Verlaag de pH-waarde door toevoeging van een pH verlagend product, zoals pH Min.

Afhankelijk van de waterhardheid verlaagt 40 – 100 gram per 10 m³ de pH-waarde met 0,1

pH waarden lager dan 7,2:

 • * corrosie van metalen (ook RVS)pH Plus
 • * aantasting van kalkhoudende materialen
 • * reukbelasting en irritatie van de slijmhuid
 • * bij gebruik van een vlokmiddel: slechtere vlokvorming
 • * Verhoog de pH-waarde door toevoeging van een pH verhogend product, zoals pH Plus.

Afhankelijk van de waterhardheid verhoogt 40 – 100 gram per 10 m³ de pH-waarde met 0,1

b. Desinfectie en oxidatie

In een zwembad heersen ideale omstandigheden voor verschillende soorten micro-organismen (bacteriën, schimmels, algen). Slechts een klein gedeelte hiervan vormt een direct gezondheidsrisico voor de zwemmer. Toch kunnen de micro-organismen snel uitgroeien tot slijmvormige afzetting op wanden en bodem of zorgen voor troebeling van het water. Een goed vrij beschikbaar chloorgehalte (afhankelijk van het gebruikte product) staat in combinatie met een goede pH-waarde borg voor een optimale desinfectie van het zwembadwater. Tevens zorgt het vrij beschikbare chloor voor de oxidatie van het ingebrachte vuil. Met een zogenaamde tester wordt het vrij beschikbare chloorgehalte colorimetrisch eenvoudig bepaald.

“ Meten=weten!”


© 2008-2019 Zwembadinfo.nl Alle rechten voorbehouden